Logo Gminy Damasławek
Powróć do: Dla Turysty

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół Damasławek"


Od 1923 roku istniało tu Towarzystwo Społeczno Wychowawcze- Sokół. Organizacja ta zajmowała się propagowaniem sportu i kultury fizycznej. Głównym zadaniem było wyrobienie karności, ofiarności i prowadzenie przysposobienia wojskowego. Obok „Sokoła” w życiu sportowym gminy udzielało się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Działała również drużyna harcerska. Organizacje te przyciągały młodzież do aktywnego działania. Trudno jednak szczegółowo opisać sport w Damasławku okresu przedwojennego, gdyż nie zachowały się dokumenty dotyczące działalności sportowej tego okresu.

Okres okupacji nie sprzyjał uprawianiu sportu. Po wyzwoleniu w 1945 roku nastąpiło ożywienie ruchu sportowego. Zaraz po wojnie istniała drużyna piłkarska „Czarnych”. Później, już w latach 50 działalność sportową prowadził klub sportowy LZS „Błyskawica”. Dzięki notatkom i kronice, które prowadził Bogdan Niewiadomy można odtworzyć przebieg rozgrywek piłki nożnej z przełomu lat 50/60. Przeciwnikami były drużyny z okolicznych wsi i miasteczek: Wapno, Sierniki, Mieścisko, Łopienno, Wągrowiec, Gołańcz, Łopienno. Popowo Kościelne, Smogulec, Skoki, Grylewo. Drużyna piłkarska rozgrywała w sezonie kilkanaście spotkań i tak np. w roku 1958 na 14 meczy zanotowała 1 remis, zwyciężyła 7 razy, 6 spotkań przegrała. Ogółem zdobyła 53 bramki a straciła 41. Drużyna piłki nożnej w tamtym okresie zdobyła trzykrotnie puchar PZGS, była też znaczącą drużyną w rozgrywkach powiatowych.

Pierwsze boisko sportowe znajdowało się w miejscu dzisiejszego rynku. Po wojnie przeniesiono je w okolice, gdzie mieści się Dom Kultury. Na lata 1970-75 przypada budowa boiska przy ul. Janowieckiej. Na tym się nie skończyło,  gdy prezesem został Stanisław Jóźwiakowski przystąpiono do budowy stadionu przy ul. Boisko, który oddano do użytku w wrześniu 1995 roku. Na stadionie mieści się bieżnia, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Budynek klubowy z całym zapleczem sanitarnym, szatniami oraz biurem klubowym.

W dniu 14 lutego 1994 roku reaktywowano działalność Towarzystwa i nadano mu nazwę Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół”.