Urząd gminy

          

 DANE PODSTAWOWE:

 NAZWA GMINY Damasławek
  RODZAJ  GW – Gmina wiejska
 POWIAT Wągrowiecki
 WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
ADRES  ul. Rynek 8
 KOD POCZTOWY 62-110 Damasławek
 MIEJSCOWOŚĆ Damasławek
KONTAKT Tel – (67) 26-13-611  

Fax – (67) 26-13-627

 E-MAIL sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
 STRONA BIP Strona BIP  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/
SKRYTKA ePUAP  

/ugdamaslawek/skrytka
WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH  

(Dostępny jest po zalogowaniu się  na platformę e-PUAP i kliknięciu w odnośnik)

KLIKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ
GODZINY URZĘDOWANIA poniedziałek 7:30 -16:30,  

wtorek – czwartek 7:30 -15:30,

piątek 7:30 -14:30.

PRZYJMOWANIE WPŁAT W KASIE URZĘDU:

poniedziałek od godz. 8:30 do 13:30

wtorek od godz. 7:30 do 13:00

środa od godz. 7:30 do 13:00

czwartek od godz. 7:30 do 13:00

piątek od godz. 7:30 do 13:00

WŁADZE GMINY WÓJT GMINY DAMASŁAWEK  

mgr Cyprian Wieczorek

Telefon 67 26 13 611

 


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Sławomir Buk

E-mail

przewodniczacy_rg@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Dyżur:

w każdy poniedziałek od godziny 10:00 do godziny 11:00

Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Damasławek

Nr biura Stanowisko- zakres Imię i nazwisko Nr wewnętrzny
1.
PARTER
USC, Dowody Osobiste, Zezwolenia Alkoholowe KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Leokadia Kosmowska

67 2686 314
Działalność Gospodarcza, Ewidencja Ludności, Promocja, Sprawy Wojskowe ZASTĘPCA KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO

Maria Chojnacka
67 2686 327
2.
PARTER
Wójt Gminy Cyprian Wieczorek    

 67 2686 310

Sekretariat MŁODSZY REFERENT
DS. OBSŁUGI KANCELARII

Marika Strauchmann
Sekretarz Joanna Dworek
 4.
PARTER
   

Obsługa Rady Gminy

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Marta Sońta-Mirecka
67 2686 332
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy  

(poniedziałek godz. 15.00-16.00)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Buk 
Oświata, Sport INSPEKTOR
DS. OŚWIATY I SPORTU
Agnieszka Furmaniak
5.
PARTER
Gospodarka Komunalna
Inwestycje, Zamówienia Publiczne
INSPEKTOR
DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I ANALIZY
Lidia Paszek
   

  67 2686 324

INSPEKTOR
DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Halina Nowaczyk
INSPEKTOR
DS. TECHNICZNYCH
I OBRONNYCH
Wojciech Rochowiak
6.
PARTER
Kierownik Gospodarki Komunalnej    

Jakub Wojciechowski

   

67 2686 326

7.
PIĘTRO B
   

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Mieszkaniowa, Ochrona Środowiska

INSPEKTOR
DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urszula Jarzyńska
   

 

67 2686 318

Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych INSPEKTOR
DS. ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Justyna Kokocha
8.
PIĘTRO B
Gospodarowanie Mieniem Gminnym, Wycinka Drzew, OSP MŁODSZY REFERNET
DS.GOSPODAROWANIA
MIENIEM GMINNYM
Sława Duszkiewicz
   

67 2686 322

8.
PIĘTRO B
Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Drogi INSPEKTOR
DS. ROLNICTWA I DRÓG

 Krzysztof Szymczak 
   

67 2686 315

 

10.
PIĘTRO B
   

Informatyk

MŁODSZY REFERENT
DS. INFORMATYKI
I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Krzysztof Borowski
   

67 2686 316

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
   

Zbigniew Tomczak

 

11.
PIĘTRO A
Księgowość Płace, Kadry MŁODSZY REFERENT
DS. KADR I PŁAC

Łukasz Jedliński
67 2686 325
Skarbnik Gminy Maria Pezacka 67 2686 329
   

Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe

INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Monika Wieczorek 
   

 

 67 2686 330

Środki Trwałe REFERENT
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Jadwiga Śliwińska
Księgowość budżetowa i analityka INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I ANALITYKI
Agnieszka Szafranek
67 2686 331
 
Zastępca Skarbnika Gminy
Irena Masiarek-Sujka 
12. PIĘTRO A Kasa INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
I KASY
Barbara Krygier
   

67 2686 328

Windykacja INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI, PODATKÓW
I OPŁAT

Elżbieta Leszczyńska
13.
PIĘTRO A
Podatki,Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii INSPEKTOR
DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻYNYCH
Barbara Józefowska
67 2686 323