Urząd gminy

 

          

 DANE PODSTAWOWE:

 NAZWA GMINY Damasławek
  RODZAJ  GW – Gmina wiejska
 POWIAT Wągrowiecki
 WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
ADRES  ul. Rynek 8
 KOD POCZTOWY 62-110 Damasławek
 MIEJSCOWOŚĆ Damasławek
KONTAKT Tel – (67) 26-13-611

Fax – (67) 26-13-627

 E-MAIL sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
 STRONA BIP Strona BIP  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/
SKRYTKA ePUAP

/ugdamaslawek/skrytka
 

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

(Dostępny jest po zalogowaniu się  na platformę e-PUAP i kliknięciu w odnośnik)

KLIKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ
GODZINY URZĘDOWANIA poniedziałek 7:30 -16:30,

wtorek – czwartek 7:30 -15:30,

piątek 7:30 -14:30.

PRZYJMOWANIE WPŁAT W KASIE URZĘDU:

poniedziałek od godz. 8:30 do 13:30

wtorek od godz. 7:30 do 13:00

środa od godz. 7:30 do 13:00

czwartek od godz. 7:30 do 13:00

piątek od godz. 7:30 do 13:00

WŁADZE GMINY WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

mgr Cyprian Wieczorek

Telefon 67 26 13 611

E- mail  wojt@damaslawek.nowoczesnagmina.pl


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Sławomir Buk

E-mail

przewodniczacy_rg@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Dyżur:

w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do godziny 16:00

 

Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Damasławek

 

Nr biura Stanowisko- zakres Imię i nazwisko Nr wewnętrzny
1.
PARTER
USC, Dowody Osobiste, Zezwolenia Alkoholowe KIEROWNIK
 URZĘDU STANU CYWILNEGO
Leokadia Kosmowska

67 2686 314
Działalność Gospodarcza, Ewidencja Ludności, Promocja, Sprawy Wojskowe ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 URZĘDU STANU CYWILNEGO

Maria Chojnacka
67 2686 327
 

2.
PARTER
Wójt Gminy Cyprian Wieczorek  

 67 2686 310

Sekretariat  MŁODSZY REFERENT
DS. OBSŁUGI KANCELARII

Marika Strauchmann
 

Sekretarz

 

Joanna Dworek
 

 4.
PARTER

 

Obsługa Rady Gminy

 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OYWATELSKICH
  
Marta Sońta-Mirecka
 

67 2686 332

 

 

 Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

 (poniedziałek godz. 15.00-16.00)

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Sławomir Buk 
 

Oświata, Sport

INSPEKTOR
 DS.OŚWIATY I SPORTU

Agnieszka Furmaniak
5.
PARTER
 

 

 

Gospodarka Komunalna
Inwestycje, Zamówienia Publiczne

 

PODINSPEKTOR

 DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ANALIZY

Lidia Paszek

 

  67 2686 324

INSPEKTOR
 DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Halina Nowaczyk 
 

6.
PARTER

 

Kierownik Gospodarki Komunalnej

 

 

Jakub Wojciechowski

 

67 2686 326

 

 

7.
PIĘTRO B

 

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Mieszkaniowa, Ochrona Środowiska

 

 

INSPEKTOR
DS.PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urszula Jarzyńska
 

 

67 2686 318

 

Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych

INSPEKTOR

DS. ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Justyna Kokocha

 

8.
PIĘTRO B

 

Gospodarowanie Mieniem Gminnym, Wycinka Drzew, OSP

INSPEKTOR
DS.GOSPODAROWANIA
MIENIEM GMINNYM
Bolesław Szmania
 

67 2686 322

 

8.
PIĘTRO B

 

Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Drogi

 

INSPEKTOR
DS. ROLNICTWA I DRÓG

 Krzysztof Szymczak 
 

67 2686 315

 

10.
PIĘTRO B
 

 

Informatyk

 

 

INSPEKTOR
DS. INFORMATYKI
I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Szymon Ziętek
 

67 2686 316

 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  (poniedziałek, czwartek, piątek)

 

 

Zbigniew Tomczak

 

11.
PIĘTRO A
Księgowość Płace, Kadry 

 

MŁODSZY REFERENT
DS. KADR I PŁAC

Łukasz Jedliński
67 2686 325
Skarbnik Gminy Maria Pezacka 67 2686 329
 

Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe

 

 

 

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Monika Wieczorek 
 

 

 67 2686 330

 

Środki Trwałe

REFERENT
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
Jadwiga Śliwińska
Księgowość budżetowa i analityka 

 

INSPEKTOR
 DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I ANALITYKI
Marcin Cholewiński
67 2686 331
 

Zastępca Skarbnika Gminy

 

 


Irena Masiarek-Sujka
 
 

 

 

12. PIĘTRO A

 

 

 

 

 

Kasa

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I KASY
 Barbara Krygier
 

67 2686 328

Windykacja INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI, PODATKÓW
I OPŁAT

Elżbieta Leszczyńska
 

13.
PIĘTRO A

Podatki,Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii INSPEKTOR

DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻYNYCH
Barbara Józefowska

67 2686 323