Urząd gminy

          

 DANE PODSTAWOWE:

 NAZWA GMINY Damasławek
  RODZAJ  GW – Gmina wiejska
 POWIAT Wągrowiecki
 WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
ADRES  ul. Rynek 8
 KOD POCZTOWY 62-110 Damasławek
 MIEJSCOWOŚĆ Damasławek
KONTAKT Tel – (67) 26-13-611

Fax – (67) 26-13-627

 E-MAIL sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
 STRONA BIP Strona BIP  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/
SKRYTKA ePUAP

/ugdamaslawek/skrytka

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

(Dostępny jest po zalogowaniu się  na platformę e-PUAP i kliknięciu w odnośnik)

KLIKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ
GODZINY URZĘDOWANIA poniedziałek 7:30 -16:30,

wtorek – czwartek 7:30 -15:30,

piątek 7:30 -14:30.

PRZYJMOWANIE WPŁAT W KASIE URZĘDU:

poniedziałek od godz. 8:30 do 13:30

wtorek od godz. 7:30 do 13:00

środa od godz. 7:30 do 13:00

czwartek od godz. 7:30 do 13:00

piątek od godz. 7:30 do 13:00

WŁADZE GMINY WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

mgr Cyprian Wieczorek

Telefon 67 26 13 611

E- mail  wojt@damaslawek.nowoczesnagmina.pl


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Sławomir Buk

E-mail

przewodniczacy_rg@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Dyżur:

w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do godziny 16:00

Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Damasławek

Nr biura Stanowisko- zakres Imię i nazwisko Nr wewnętrzny
1.
PARTER
USC, Dowody Osobiste, Zezwolenia Alkoholowe KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Leokadia Kosmowska

67 2686 314
Działalność Gospodarcza, Ewidencja Ludności, Promocja, Sprawy Wojskowe ZASTĘPCA KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO

Maria Chojnacka
67 2686 327

2.
PARTER
Wójt Gminy Cyprian Wieczorek  

 67 2686 310

Sekretariat MŁODSZY REFERENT
DS. OBSŁUGI KANCELARII

Marika Strauchmann

Sekretarz

Joanna Dworek

 4.
PARTER

 

Obsługa Rady Gminy

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OYWATELSKICH

Marta Sońta-Mirecka

67 2686 332

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

(poniedziałek godz. 15.00-16.00)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Buk 

Oświata, Sport

INSPEKTOR
DS.OŚWIATY I SPORTU

Agnieszka Furmaniak
5.
PARTER

Gospodarka Komunalna
Inwestycje, Zamówienia Publiczne

PODINSPEKTOR

 DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ANALIZY

Lidia Paszek

 

  67 2686 324

INSPEKTOR
DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Halina Nowaczyk

6.
PARTER

Kierownik Gospodarki Komunalnej

 

Jakub Wojciechowski

 

67 2686 326

7.
PIĘTRO B

 

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Mieszkaniowa, Ochrona Środowiska

INSPEKTOR
DS.PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urszula Jarzyńska
 

 

67 2686 318

Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych

INSPEKTOR

DS. ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Justyna Kokocha

8.
PIĘTRO B

Gospodarowanie Mieniem Gminnym, Wycinka Drzew, OSP

INSPEKTOR
DS.GOSPODAROWANIA
MIENIEM GMINNYM
Bolesław Szmania
 

67 2686 322

8.
PIĘTRO B

Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Drogi

INSPEKTOR
DS. ROLNICTWA I DRÓG

 Krzysztof Szymczak 
 

67 2686 315

 

10.
PIĘTRO B
 

Informatyk

MŁODSZY REFERENT
DS. INFORMATYKI
I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Krzysztof Borowski
 

67 2686 316

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

(poniedziałek, czwartek, piątek)

 

Zbigniew Tomczak

 

11.
PIĘTRO A
Księgowość Płace, Kadry MŁODSZY REFERENT
DS. KADR I PŁAC

Łukasz Jedliński
67 2686 325
Skarbnik Gminy Maria Pezacka 67 2686 329
 

Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Monika Wieczorek 
 

 

 67 2686 330

Środki Trwałe

REFERENT
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Jadwiga Śliwińska
Księgowość budżetowa i analityka INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I ANALITYKI
Marcin Cholewiński
67 2686 331
 

Zastępca Skarbnika Gminy


Irena Masiarek-Sujka
 

12. PIĘTRO A

Kasa

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
I KASY
 Barbara Krygier
 

67 2686 328

Windykacja INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI, PODATKÓW
I OPŁAT

Elżbieta Leszczyńska

13.
PIĘTRO A

Podatki,Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii INSPEKTOR

DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻYNYCH
Barbara Józefowska

67 2686 323