Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Podatki i opłaty lokalne

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zgodnie z uchwałą nr LII/305/22 Rady Gminy Damasławek z dnia 23 listopada 2022 roku, od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi 39 zł. W myśl ww. uchwały zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Stawki podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Wysokości stawek na 2024 rok są następujące:

Podatek od nieruchomości:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,30 zł za 1 m2
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 6,50 zł za 1 ha,
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,45 zł  za 1 m2,
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 23 lipca 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 roku poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 4,00 zł za 1 m2,
 • od budynków mieszkalnych: 1,10 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 28,00 zł za 1 m2,
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 15,00 zł za 1 m2,
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 6,50 zł za 1 m2,
 • od domków letniskowych: 11,00 zł za 1 m2,
 • od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,45 zł  za 1 m2,
 • od budowli: 2% od wartości.

Podatek rolny:

Rada Gminy Damasławek uchwałą nr LXV/383/23 z dnia 28 listopada 2023 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok do kwoty 81,50 zł za 1 dt żyta. Zgodnie z podjętą uchwałą stawka podatku rolnego w 2024 roku wynosić będzie:

 • dla gospodarstw rolnych: 203,75 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha): 407,50 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, podatek leśny na rok podatkowy 2024 wynosić będzie: 72,0346 zł za 1 ha lasu.

Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2024 określone zostały w Uchwale Nr LXV/382/23 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 7 grudnia 2023 roku pod poz. 11367 i jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek oraz na stronie BIP Urzędu Gminy: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz pod adresem https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/11367/.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.