Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dofinansowania 2023

flaga-i-godlo 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DAMASŁAWEK - ETAP I

Zakres prac:

- modernizacja punktu zlewczego ścieków dowożonych,

- budowa punktu przyjmującego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków,

- budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków,

- budowa garażu,

- wykonanie ukształtowania terenu, nawierzchni, montaż ogrodzenia,

- roboty energetyczne i elektryczne,

- wykonanie sieci technologicznych w niezbędnym zakresie,

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- roboty rozruchowe zamontowanych urządzeń.

 

Szacunkowa wartość zadania: 8.421.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie (95%): 8.000.000,00 zł brutto

Wkład własny (5%): 421.000,00 zł

 

Termin realizacji: rok 2023/2025

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 7.747.155,00 zł, w tym:

Dofinansowanie: 7.359.797,25 zł

Wkład Własny: 387.357,75 zł

POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

MODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokronosy. Budynek jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokronosach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Stokrotki”. W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót budowlanych: remont kuchni, wykonanie łazienki i pomieszczenia socjalnego na potrzeby OSP, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont instalacji c.o., roboty malarskie, posadzkowe i elewacyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej. Ponadto zadanie będzie polegało na zakupie mebli, sprzętu i wyposażenia kuchni oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne LED. W budynku zostanie zamontowana klimatyzacja. Budynek przewidziany do modernizacji jest ogólnodostępny i odgrywa kluczową rolę w integracji lokalnego społeczeństwa. W wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe możliwości spędzania wolnego czasu. Ochotnicza Straż Pożarna w Mokronosach jest kluczową jednostką dbającą o bezpieczeństwo lokalnego społeczeństwa. Modernizacja pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia oraz umożliwi stworzenia zaplecza socjalnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

2. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku. W ramach inwestycji planuje się m. in.: rozbiórki, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie okładzin sufitowych, roboty malarskie, roboty z zakresu instalacji elektrycznych, roboty z zakresu instalacji sanitarnych w tym c.o., dostawa i instalacja pompy ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, odnowienie elewacji, zakup mebli i wyposażenia do modernizowanych pomieszczeń.

Budynek jest bezpłatnie udostępniany w celu organizacji różnorodnych zajęć sportowych, w tym również zajęć szkolnych. Regularnie odbywają się tu mecze i treningi drużyn piłkarskich w kilku grupach wiekowych. Obiekt jest wykorzystywany podczas wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, a wspomniany budynek stanowi główne zaplecze kompleksu. Realizacja zadania przyczyni się do wyrównanie szans na rozwój dzieci i młodzieży z gminy na terenie której funkcjonowały PGRy. Ponadto ogólnodostępny obiekt integruje lokalne społeczeństwo i tworzy nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Nowoczesna infrastruktura użyteczności publicznej jest dla naszego samorządu szczególnie ważna, ponieważ gmina Damasławek jest zagrożona stałą marginalizacją ze względu na położenie oraz dostępność do komunikacji.

 

Przewidywana kwota zadania: 1.300.000,00 zł brutto

Kwota dofinansowania: 1.274.000,00 zł brutto

Wkład własny: 26.000,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2024

POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENACH POPEGEEROWSKICH

 

1. Budowa drogi nr 212050P w m. Niemczyn wraz z budową kanalizacji deszczowej. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: - profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów i opaski z kostki brukowej betonowej, - wysokościową regulację kostki brukowej betonowej na istniejącym chodniku, - wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych ulic. Na odcinku projektowanej drogi wodę opadową odprowadzać się będzie do projektowanych studzienek wpustowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano nawierzchnię ulicy o szerokości 5,00m i długości ok. 254,93m. Projektowana nawierzchnia wykonana będzie z betonu asfaltowego. Po prawej stronie projektowanej drogi zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00m o długości ok. 130,00m a po lewej stronie opaskę z kostki brukowej betonowej o szerokości 0,50m o długości ok. 131,00m. Planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie komfortu jazdy, płynności jazdy w szczególności ruchu pojazdów.

2. Budowa drogi osiedlowej w miejscowości Niemczyn. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: - profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, - wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej, - ułożenie krawężnika betonowego drogowego 15x30cm, - rozbiórka istniejących płytek chodnikowych, krawężnika betonowego, kostki brukowej betonowej, - wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej drogi. Zaprojektowano nawierzchnię drogi o szerokości 5,00m i długości ok. 180,45m. Projektowana nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej betonowej. Droga zostanie wybudowana w miejscowości na terenie której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. W przeszłości budynki wielorodzinne przy drodze były zamieszkiwana przez osoby pracujące w miejscowym PGR.

 

Przewidywana kwota zadania: 1.300.000,00 zł brutto

Kwota dofinansowania: 1.274.000,00 zł brutto

Wkład własny: 26.000,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2024

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.131.600,00 zł, w tym:

Dofinansowanie: 1.108.968,00 zł brutto

Wkład Własny: 22.632,00 zł brutto

POLSKI_ŁAD 


 

flaga-i-godlo

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ POWSZECHNYCH IM. PIERWSZYCH PIASTÓW W DAMASŁAWKU ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO

 

Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej będzie polegała na:

- wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,

- izolacji ścian zewnętrznych przyziemia,

- izolacji ścian fundamentowych,

- dociepleniu stropodachów,

- modernizacji i dociepleniu dachu sali gimnastycznej,

- wymianie fragmentu ciepłociągu,

- wymianie opraw oświetleniowych oraz sterowania ciągów komunikacyjnych,

- montażu instalacji fotowoltaicznej.

 

W ramach zadania planuje się również wymianę nawierzchni na przyszkolnym boisku sportowym. Dotychczasowa nawierzchnia poliuretanowa zostanie zerwana i zutylizowana, a w jej miejsce ułożona zostanie nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej.

 

Przewidywana kwota zadania: 4.400.000,00 zł brutto

Kwota dofinansowania: 3.960.000,00 zł brutto

Wkład własny: 440.000,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2024

 POLSKI_ŁAD


 

 flaga-i-godlo 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DAMASŁAWEK - ETAP II

 

W ramach zadania zostaną zrealizowane zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stępuchowo do istniejącego rurociągu grawitacyjnego w Kozielsku. W ramach zadania wybudowane zostaną:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 400 mm,

- przykanalik kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 mm,

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 90 mm,

- pompownia ścieków wraz z kompletną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – 1 szt.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Damasławku – etap II. W ramach zadania wybudowane zostaną:

- sieć wodociągowa fi 110 mm,

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm,

- przykanaliki kanalizacji sanitarnej fi 160 mm,

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 90 mm,

- pompownia ścieków wraz kompletną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – 1 szt.

3. Modernizacja SUW Stępuchowo. Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę układu z jednostopniowego na dwustopniowy,

- budowę zbiornika retencyjnego,

- montaż stacji podnoszenia ciśnienia,

- wymianę filtrów „odżelaziaczy” oraz niezbędnej armatury na nowe wraz z nowym złożem filtracyjnym,

- zakup agregatu prądotwórczego.

 

Przewidywana kwota zadania: 2.800.000,00 zł brutto

Kwota dofinansowania: 2.660.000,00 zł brutto

Wkład własny: 140.000,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2024

POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

W ramach zadania zostaną zrealizowane zadania pn.:

1. Budowa drogi w miejscowości Kozielsko od drogi nr 212011P do zejścia na kąpielisko gminne. Początek projektowanego odcinka drogi przyjęto od drogi powiatowej i wynosi ok. 405 m.b. przy szerokości 5-6 m. Powstanie około 20 wjazdów do posesji z kostki brukowej oraz miejsca parkingowe z ekokostki lub geokraty w celu odprowadzenia wód opadowych. Nawierzchnia jezdni będzie z kostki brukowej typu starobruk o grubości 8 cm wraz z elementami ozdobnymi (wzory geometryczne) charakterystycznymi dla deptaka. Zamontowane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome. Aktualnie nawierzchnia drogi częściowo jest utwardzona kruszywem wapiennym. Jest to jedyna droga publiczna prowadząca do gminnego kąpieliska w Kozielsku nad jeziorem Stępuchowskim. Przy drodze znajdują się liczne nieruchomości rekreacyjne. Inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.

2. Przebudowa i remont drogi nr 209007P w miejscowości Piotrkowice. Początek projektowanego odcinka drogi przyjęto od drogi powiatowej nr 1952P i wynosi ok. 1 200 m.b. przy szerokości 5 m. Koniec projektowanej przebudowy drogi do granicy działki 278 tj. droga gminna nr 209007P - gmina Wapno. Powstanie około 12 wjazdów - na posesję z kostki brukowej, natomiast na pola z masy asfaltowej. Nawierzchnia jezdni będzie mieć 8 cm grubości i składać się z 4 cm warstwy ścieralnej oraz 4 cm warstwy wiążącej na poszerzeniu oraz 4 cm warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni. Zamontowane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

Przewidywana kwota zadania: 1.978.000,00 zł brutto

Kwota dofinansowania: 1.879.100,00 zł brutto

Wkład własny: 98.900,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2024

 POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY DAMASŁAWEK

 

Zadanie będzie polegało na wymianie 429 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Damasławek, wydzierżawionych od firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Montaż opraw LED zmniejszy zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie ograniczy stałe koszty funkcjonowania i utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

 

Przewidywana kwota zadania: 815.100,00 zł brutto

Kwota dofinansowania: 652.080,00 zł brutto

Wkład własny: 163.020,00 zł brutto

POLSKI_ŁAD 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.