Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dofinansowania 2022

flaga-i-godloRZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH I GOSPODARSTW NA TERENACH WIEJSKICH

 

W ramach zadania wybudowane zostaną drogi dojazdowe do posesji oraz gruntów rolnych  w miejscowościach Dąbrowa, Mokronosy, Starężyn i Turza.

1) Dąbrowa (działka nr 129) - zadanie będzie polegało na budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa droga będzie miała długość około 756 m. i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi powiatowej 1580P. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem.

2) Mokronosy etap IV (działka nr 31) - zadanie będzie polegało na budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego od km 1+070 do km 2-122. Nowa droga będzie miała długość około 1052 m. i szerokość 4-6 m. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem.

3) Starężyn - zadanie będzie polegało na budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa droga będzie miała długość około 790 m. i szerokość 4-5 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi gminnej 212025P. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem, ułożenie ścieku prefabrykowanego, ustawienie barier sprężystych.

4) Turza (działka nr 213) - zadanie będzie polegało na budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nowa droga będzie miała długość około 573 m. i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi powiatowej. W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót: profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy tłuczniem.

 

Szacunkowa wartość zadania: 3.157.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie (95%): 2.999.150,00 zł brutto

Wkład własny (5%): 157.850,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2022/2023

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 2.878.487,82 zł, w tym:

Dofinansowanie: 2.734.563,43

Wkład Własny: 143.924,39 zł

POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DAMASŁAWEK

 

W ramach zadania zostaną zrealizowane trzy zadania m in.:

a) budowa sieci wodociągowej dn 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej dn 200 mm, tłocznej dn 75 mm) wraz z przepompownią ścieków w ulicy Boisko w m. Damasławek – etap II.

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej dn 200, tłocznej dn 75 mm) w miejscowości Niemczyn wraz z przepompownią ścieków - realizacja inwestycji pozwoli na przyłączenie nowych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

c) budowa wodociągu łączącego Stację Uzdatniania Wody w Międzylesiu ze Stacjami w Damasławku i Kozielsku – inwestycja pozwoli na wykonanie tzw. „spinki” stacji uzdatniania wody, co umożliwi w awaryjnych sytuacjach zasilanie wodociągu z innej stacji niż stacja podstawowa.

 

Szacunkowa wartość zadania: 2.105.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie (95%): 1.999.750,00zł brutto

Wkład własny (5%): 105.250,00 zł

 

Termin realizacji: rok 2022/2023

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.496.469,00 zł, w tym:

Dofinansowanie: 1.421.645,55

Wkład Własny: 74.823,45 zł

POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY DAMASŁAWKA ETAP 1 I 2 ORAZ PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W DAMASŁAWKU

 

W ramach zadania zostaną zrealizowane 3 zadania inwestycyjne:

1) Budowa drogi i ciągu pieszo-rowerowego o długości około 1561 m stanowi I etap budowy obwodnicy Damasławka łączącej m.in. drogę wojewódzką 251 z drogą powiatową 1580P. Droga zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Aktualnie ponad 80% nawierzchni stanowi kruszywo wapienne. Mieszkańcy ul. Boisko i ul. Rolnej w Damasławku zyskają bezpieczne połączenie z centrum miejscowości.

2) Drugi etap budowy obwodnicy Damasławka polega na budowie drogi gminnej w miejscowości Turza o długości około 312 m (około 230 m z betonu asfaltowego o szerokości 6 m oraz około 82 m z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m) i ciągu pieszo-rowerowego o długości około 230 m z betonu asfaltowego oraz szerokości 2,5 m. Aktualnie nawierzchnia drogi wykonana jest z kruszywa wapiennego. Przy drodze znajduje się zwarta zabudowa domów jednorodzinnych oraz duże przedsiębiorstwo handlowo-usługowe. Budowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców i użytkowników oraz na estetykę otoczenia.

3) Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Damasławku będzie polegała na przebudowie ulicy Pałuckiej, ulicy Piastowskiej i Placu Wiosny Ludów. Drogi gminne stanowią jeden logiczny ciąg komunikacyjny w zwartej zabudowie domów jednorodzinnych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga i chodnik o długości około 411 m. Jezdnia z betonu asfaltowego będzie miała szerokość 6,5 m, chodnik z kostki brukowej betonowej 2 m oraz utwardzenie pobocza z kostki brukowej betonowej 1 m. Ponadto wybudowane zostaną zjazdy do posesji oraz przebudowany zostanie fragment kanalizacji deszczowej. W ciągu komunikacyjnym znajdą się 4 przejścia dla pieszych. Przy drodze znajdują się m. in. teren rekreacyjny z placem zabaw oraz przedsiębiorstwa usługowe. Droga łączy się z drogą powiatową nr 1592P.

Realizacja zadań znajdujących się w niniejszym wniosku ograniczy ruch w centrum Damasławka. Najważniejszym aspektem jest ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

 

Szacunkowa wartość zadania: 5.263.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie (95%): 4.999.850,00 brutto

Wkład własny (5%): 263.150,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2023/2024

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 5.412.087,36 zł, w tym:

Dofinansowanie: 4.999.850,00 zł brutto

Wkład własny: 412.237,36 zł brutto.

  POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RAKOWO ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA LED W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYN

 

W ramach budowy chodnika przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowanego chodnika.

Planuje się wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. i długości 330 m. Po lewej stronie projektowanego ciągu znajdują się posesje. W ramach zadania wykonane zostaną zjazdy.

Nowa infrastruktura pozytywnie wpłynie na estetykę centrum miejscowości. Inwestycja jest szczególnie ważna, ponieważ gmina Damasławek jest zagrożona stałą marginalizacją ze względu na położenie oraz dostępność komunikacyjną.

Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Niemczyn będzie polegała na montażu szafki oświetleniowej, montażu linii kablowych n.n., montażu słupów stalowych oświetleniowych (6 szt.), montażu instalacji uziemiającej oraz montażu opraw oświetleniowych (6 szt.). Oświetlenie drogi zrealizowane zostanie za pomocą opraw w technologii LED. Zastosowane zostaną słupy stalowe o wysokości 7 metrów. Realizacja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi wojewódzkiej.

 

Szacunkowa wartość zadania: 352.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie (98%): 344.960,00 zł brutto

Wkład własny (2%): 7.040,00 zł

 

Termin realizacji: rok 2022/2023

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 266.341,00 zł, w tym:

Dofinansowanie: 261.014,18 zł brutto

Wkład Własny: 5.326,82 zł brutto

POLSKI_ŁAD


 

flaga-i-godlo

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEMCZYNIE

 

Przedmiotem zadania jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców wsi popegeerowskich, będącej jednocześnie zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Niemczynie.

W ramach inwestycji planuje się następujące działania:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- budowę 60 metrowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej,

- budowę skoczni w dal z rozbiegiem o długości 22 m. o nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoczni o długości 7 m.,

- budowę rzutni pchnięcia kulą z kołem.

Boisko wielofunkcyjne będzie ogrodzone oraz zostanie wyposażone w piłkochwyty. Ponadto utwardzone zostanie dojście, a cały teren zostanie oświetlony. Zamontowane zostaną ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Teren wokół boiska zostanie wyrównany i obsiany trawą.

Inwestycja znacząco wpłynie na sytuację mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Do Szkoły Podstawowej w Niemczynie uczęszczają uczniowie zamieszkujący wsie na terenie których funkcjonowały PGRy.

 

Szacunkowa wartość zadania: 1.600.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie (98%): 1.568.000,00 zł brutto

Wkład własny (2%): 32.000,00 zł brutto

 

Termin realizacji: rok 2023/2024

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.837.981,04 zł, w tym:

Dofinansowanie: 1.568.000,00 zł brutto

Wkład Własny: 269.981,04 zł brutto.

POLSKI_ŁAD 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.