Logo Gminy Damasławek

LXV Sesja Rady Gminy Damasławek

Ocena 0/5

 Rada Gminy Damasławek

informuje, że 28 listopada 2023 roku o godz. 16:00 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku 

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

4. Powołanie sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV Sesji Rady Gminy Damasławek. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026,

3) ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Damasławku,

4) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody,

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

6) obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,

7) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Damasławek,

8) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej na rzecz Gminy Damasławek,

9) zobowiązania Wójta Gminy Damasławek do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

10) wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie,

11) promowania korzystania z odnawialnych źródeł energii i sprzeciwu wobec wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami,

12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,

13) ustalenia planu pracy Rady Gminy Damasławek na 2024 rok,

14) zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Buk

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności