Logo Gminy Damasławek

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


W związku Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w ww. programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W związku z krótkim terminem ubiegania się o środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wnioski przyjmowane są do 13 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku ul. Długa 1A, 62-110 Damasławek.

Informacje na temat uczestnictwa w Programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku pod numerem telefonu 516-191-682, a szczegóły dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Niepełnosprawności (niepelnosprawni.gov.pl) pn. Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Data publikacji: 2 listopada 2023 roku


Opieka_wytchnieniowa_2024

Opieka_wytchnieniowa_2024_-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku

przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” 

dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024, 

finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego -

Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania zadania: 40 200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 40 200,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Głównym zadaniem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

 

Zadania realizowane w ramach Programu

W 2024 roku Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w okresie do 31 grudnia 2024 roku.

Grupa docelowa

Pomocą w formie opieki wytchnieniowej przewiduje się objąć członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 4 osobami dorosłymi posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny. Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla jednej osoby wynosi 201 godziny, ogółem liczba godzin do zrealizowania wyniesienie 804.

Przewidywane efekty

Program „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Dzięki tej pomocy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą dysponować wolnym czasem, który pozwoli im odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto Program zapewni opiekunom czas, w którym będą mogli udać się do lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych bądź załatwić sprawy urzędowe.

 

Data publikacji: 28 marca 2024 roku

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia.pdf
Format: pdf, 89.4 kB